вторник, 24 септември 2013 г.


Проектът със заглавие „Да се научим да живеем здрави” е част от  дейност „Международни партньорства” и бе финансиран от програмата КОМЕНСКИ на стойност от 20000 eвро за период от две години. Партньори на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” бяха училища от 7 страни:  Австрия, Естония, Италия, Латвия, Литва, Полша и Турция. Работният език бе немският.
Целта на проекта бе да се потърси още една възможност училището да бъде среда, която учениците да възприемат като своя желана територия. Чрез увлекателни занимания и дейности, заедно със свои връстници от страните - партньори, те  достигнаха до основните продукти, които са предвидени: Лого на проекта, Зелен клас 2012, Комениус училище.
Темите, които обхващат дейностите по проекта,  провокираха по интересен  начин учениците как да съчетават полезното с приятното:  здраве и спорт, здраве и здравословно хранене, здраве и култура, превенция на насилието, правата и задълженията на учениците в държавата,  здраве и природа, здравето и навиците в семейството, здравословни занимания в работата и в свободното време, здраве и интернет.
Кои са ползите за учениците от този проект?  Те са значими,  защото дават много възможности на младежите да се запознаят със свои връстници от различни държави,  с техния начин на живот и навици, кaто общуват по между си  на немски или английски език.  Запознаването с регионалната култура на партньорите,  със здравословния начин за живеене чрез различни сфери(спорт, хранене, свободно време, работа, превенции, зависимости) обогати младите хора.  В процеса на изпълнение на дейностите  се създадоха чисто човешки контакти, кaто същевременно учениците съумяха да прекарат атрактивно свободното си време, ще се учат на fair-play.
За учителите,  които   работиха заедно с учениците,  имаше възможност да постигнат нов вид професионален опит,  да се запознаят със специфични методи и системи при решаването на проблеми с техните възпитаници, както и да повишат нивото на езиковите си компетентности.
Всичко това  допринесе до ползи  и за самото училище, като го превърна в атрактивно за съществуващия образователен пазар.
Не са малки и ползите за града и региона ни, защото през месец май 2012, всичките осем партньорски училища посетиха Кърджали,  бяха гости на ПГЕЕ и изнесоха съвместен концерт в Обединен детски комплекс,  направиха най- добрата реклама за страната ни, за града и региона, за всички нас.

За разпространение на резултатите от работата по проекта бе направена брошура на проекта:
Изготвени бяха презентации:
https://docs.google.com/file/d/0B8xM301n_XoWenF5RkE0TnE0R1U/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0B8xM301n_XoWN1UxdFdDazFGSEk/edit?usp=sharing
Бяха отпечатани статии в местната преса:


Текуща информация за проекта е подавана във Блога  на ПГЕЕ“Капитан Петко войвода“:
И във Фейсбук страницата на ПГЕЕ“Капитан Петко войвода“:


Линкове на публикации:


Акция: Без родителско такси

         В ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ от 14 до 18 ноември се проведоха акции, свързани с грижата за опазване на здравето и спазване на здравословен начин на живот на учениците. През цялата седмица младежите положиха усилия да се придвижват до училище пеш, като по този начин демонстрираха своята подкрепа към начинанието „Без родителско такси“.
Независимо от студената утрин, на 15 ноември учебните занятия започнаха с ведро настроение и много положителна емоция, след като учениците направиха своята първа обща сутрешна гимнастика в двора на училището. Тази провокативна идея младежите приеха със симпатия, като намигване към малко поостарелия и позабравен спомен на техните родители от училище. Акциите са част от дейностите по международния проект „Wir lernen gesund zu leben!“  по програма „Коменски“, който ПГЕЕ реализира в партньорство с училища от Литва, Латвия, Естония, Австрия, Италия, Турция  и Полша.            Край на втори етап от дейностите
Приключи вторият етап от дейностите по проект Коменски „ Wir lernen gezund zu leben “. Акциите „Без родителско такси“ и „Сутрешна гимнастика“, които бяха проведени от 14 до 18 ноември 2011 год., протекоха с участието на значително голям брой ученици.
 След приключване на дейностите, беше проведена анкета сред класовете, която целеше да определи отношението на учениците към тези две възможности, които биха могли да допринесат за укрепване на здравето им – придвижване пеш или с велосипед и утринна гимнастика. Изводът, до който се стигна от провeдената анкета, показва, че учениците в по-голямата си част, оценяват тези акции като обективна възможност да променят здравословния си начин на живот. Почти двойно повече спрямо негативно настроените са учениците, които са посочили, че биха искали веднъж седмично да се включат в общоучилищна сутрешна гимнастика.
От 18 до 25 ноември 2011 год. във всички класове в ПГЕЕ се проведоха в часа на класа беседи и презентации на тема „Превенции на зависимостите“. Презентации по темата бяха представени от почти всички класове, с изключение на 10 а, 11 а, 11 б и 12 в класове.
В акцията за изработване на плакати на тема “Училище без тютюнев дим“ участваха ученици от всички възрастови групи. Комисия, назначена от ръководителя на проекта инж. П. Кушлев, класира предложените за участие плакати по следните критерии:
1.       Съответствие с поставената тема
2.       Изпълнение / дизайн
3.       Оригиналност

Представянето на останалите ученици ще бъде взето под внимание при определянето на участниците в следващите  срещи с партньорите.четвъртък, 19 септември 2013 г.

Представяне на проекта - Първа среща с учениците


Представяне на проекта в блога на ПГЕЕ“Капитан Петко войвода“ при стартирането на проекта:
http://pgee-kj-bg.blogspot.com/2012/11/blog-post.html

Тук може да видите презентацията с която проекта беше представен:

https://docs.google.com/file/d/0B8xM301n_XoWYWVCd0FNWGlhV3c/edit?usp=sharing


Информационни табла:


При приключването информацията може да намерите тук:
http://pgee-kj-bg.blogspot.com/2012/11/blog-post.html