Естония


В периода 20-25.09.2012 г. в Пука (Естония) протече петата среща на партньорските училища по проект „Wir lernen gesund zu leben!“. В работната среща особено полезни и интересни бяха обучението и занятието по темата „Криминална превенция”, които се проведоха с помощта на уеб-полицаи. Изключително полезна не само за учениците, но и за техните учители бе и проведената образователна програма в музея на пътищата. Въздействаща и незабравима за участниците беше и съвместната инициатива за озеленяване двора на училището в Пука, където всички посадиха по едно дръвче, характерно за страната, от която идват. Независимо от факта, че Пука се намира далеч от столицата на страната, домакините съумяха да покажат, че необходимостта да се формират духовни ценности и в този отдалечен регион може да се осъществи чрез богата културна атмосфера. Почти всеки музей разполагаше със съвременни информационни средства, осведомяващи чрез интерактивни табла или слушалки своите посетители на най-популярните езици. Преминавайки по пътеката на приключенията в зимната столица на Естония – Отепаа, участниците скрепиха още по-силно приятелството си и желанието за нови и ползотворни срещи. Срещата приключи със заключителна дискусия, на която беше оценена съвместната работа. Бяха връчени сертификати за участие на всички представители на партньорските организации.

Набелязани бяха и предстоящите дейности по проекта, свързани със следващия етап- изработването на лого на проекта, представяне на започнатите дейности по сформирането на Зелен клас и осъществяването на семинар между учители и родители на тема „Работа без стрес”. В цялостната програма на проекта бе заложена и тази среща, в която да вземет участие не само ученици и учители, участващи в дейностите, но и представители на Общината, Инспектората и местната общественост с цел популяризиране извършеното до момента в ПГЕЕ «Капитан Петко войвода» по проект „Wir lernen gesund zu leben!“.
20-25 септември, 2012г.
Програма в Естония:Представена бе дейността по темите „Насилие над деца” и „Насилие над възрастни”, както и за отрицателното въздействие на информационните технологии над подрастващите. 

Ето и презентациите  представящи работата на момчетата:


              
               


Няма коментари:

Публикуване на коментар