България


Работата по проекта продължи с темата "Здраве и култура". Домакин на следващата среща беше България. При подготовката на дейностите за срещата в България имаше доста кратък период, но организацията премина с необичайно високо настроение и максимално вложени усилия. Цяла една група от 18 ученици – доброволци, които пожелаха да бъдат екипът на приемните семейства, се подготвяха усърдно в продължение на месец в разучаването на няколко български хора, за могат след това да обучат своите нови приятели от партньорските училища. Подготвени бяха и презентационни материали по темата „Ролята на песента и танца в здравословния начин на живот”. От от 4–9 юни 2012 г. в Кърджали гостуването на нашите партньори превърна живота на училището в един истински празник. Централна тема на работната среща, за която всички партниращи си училища бяха подготвили презентационни материали, бе „Ролята на песента и танца в здравословния начин на живот”. Презентираните дейности по темата показаха как децата креативно оценяват и пазят културата на своя народ и как това влияе положително на тяхната психика. Усилията на българските ученици, които седмици подред преди срещата оставаха след часовете да репетират фолклорни танци, бяха възнаградени на концерта „Празник на песента и танца”, състоял се на 5 юни в ОДК. След красивите изпълнения на децата и учителите от чужбина и България, нашите момчета поведоха китно българско хоро, на което се хванаха и приятелите им от всички страни. Това хоро стана символ на Комениус фамилията – на приятелството, на близостта на културите, на добротворството.


Програмата в България:


Следващата част, по която се очертаваше да работят партньорските училища, имаше за цел да изведе като основен продукт на проекта така наречения „Зелен клас”. Наситените дейности от проекта до този момент подготвяха базата за постигането на такъв клас – децата от всичките партньорски училища участваха в спортни състезания, движеха се пеш или с велосипед до училище, широко дискутираха и прилагаха превенциите на зависимостите от алкохол, дрога, тютюнопушене и интернет, учеха се да се хранят здравословно, осмисляха позитивното влияние на песента и танца за психическото здраве на човека, веднага след срещата започват да подготвят видеоматериали и филми за насилието над деца и над възрастни, за отрицателното въздействие на новите информационни технологи. Предстоеше да се набележат конкретните параметри къде и как ще съществува този „Зелен клас”. Прекрасните впечатления на партньорите и високата оценка, която дадоха за срещата в България, дават основание да се счита, че първият етап от плана на проекта е извървян пълноценно и че учениците от ПГЕЕ ”Капитан Петко войвода” са носители на  креативност и творчество, подобно на своите връстници от останалите страни.

Презентация представяща дейността на ПГЕЕ по прроекта до момента:
https://docs.google.com/file/d/0B8xM301n_XoWN2RGWHJtOTVVU0k/edit?usp=sharing

Тук се вижда подготовката на нашите ученици за концерта на държавите:
     В изключително краткия срок до приключване на учебната година и пред изкушаващите предизвикателства на лятната ваканция няколко ученици ентусиасти работиха над следващите задачи, които трябваше да се представят на работната среща през м. септември. Те подготвиха във видеоматериали своите виждания по темите „Насилие над деца” и „Насилие над възрастни”, както и за отрицателното въздействие на информационните технологии над подрастващите.               

Дискусия за ролята на танците и музиката за здравословния начин на живот. Как може това да предотврати стреса?Няма коментари:

Публикуване на коментар