Турция


          От 17 до 22 май 2013 г. в Турция се проведе последната среща между партньорските училища. В нея участваха Зеки Билял от 9б клас,  Денис Белев от 10 в клас, Ивайло Христов от 11б клас и г-жа Юлия Ковачева. Учениците бяха настанени в семейства на техните връстници от училището домакин, където имаха възможност да се запознаят с бита и начина на живот в Турция.
В програмата партньорите от Ескишехир бяха включили интересни дейности, които дадоха възможност на участниците от различните страни да се запознаят  с културата и историята на Турция.
След официалното посрещане всяко училище представи работата си по темата „Здравословни занимания в работата и свободното време“. Беше организиран workshop, в който участниците имаха възможност да се запознаят с процесите за изработване на стъклени фигури и сами да изработят такива.
В срещата се включиха и представители на местната власт. Проведена беше официална среща между ръководителите на групите и представител на кмета на Ескишехир.
В работния график бяха включени посещения  на културни и исторически забележителности в Истанбул, Бурса и Ескишехир.
Срещата приключи със заключителна дискусия, в която участие взеха учителите, учениците и приемните семейства. Бяха връчени сертификати за участие на всички представители на партньорските организации.  Обсъдени и оценени бяха резултатите от срещата и беше направена цялостна оценка на реализацията на проекта.
Реализацията на проекта даде възможност на учениците от ПГЕЕ да се запознаят със свои връстници от различни държави,  с техния начин на живот и навици. Чрез работата си и включването им в реализацията на дейностите, те се запознаха със здравословния начин на живот във всичките му аспекти. Бяха създадени трайни контакти между връстници от различни части на Европа. Учителите от партньорските училища имаха възможност да  обменят професионален и личен опит относно работата им с подрастващите.  Участниците повишиха и езиковите си компетентности по немски и английски език.
Програмата в Турция:


Turkey, Comenius 2013 


Презентация представяща работата в Турция:

https://docs.google.com/file/d/0B8xM301n_XoWcVRUZGxGQ2ZLUDA/edit?usp=sharing

Изложба "Училище и здраве":
Сувенир с логото на проекта:Табла:
Линкове публикации:Няма коментари:

Публикуване на коментар