Литва

Тема: "Здраве чрез спорт"

В Литва се проведе първата от 8-те планирани срещи между партньорските организации,  с които ПГЕЕ работи по проект „Wir lernen gesund zu leben!“, по секторна програма „Коменски“. Група, ръководена от директора на училището инж. Петко Кушлев,  г-жа Ира Михайлова, г-жа Юлия Ковачева и учениците Сали Али и Руфат Хасан от 12 г клас, участва в работна среща с партньорските училища по проекта. Целта на срещата бе да се представят резултатите от работата на всички партньори по темата „Здраве чрез спорт“. Проведен бе семинар, на който се  презентираха държавата, селището и училището партньор. За най-добра бе определена презентацията на българската делегация – и като пълнота на вложената информация, и като техническо изпълнение.
Втората част от срещата бе посветена на анализиране и представяне резултатите от проведените анкети сред 50 ученици, 10 родители и 10 учители във всички училища партньори от България, Литва, Латвия, Естония, Австрия, Италия, Полша и Турция. Анкетата бе свързана с отношението към здравословния начин на живот и натоварването и претоварването в училище и на работното място.
В програмата домакините включиха интересни дейности, които сближиха младежите и учителите от различните страни. Беше проведена международна мини спортна олимпиада с различни   състезателни игри, която протече в духа на fair play. След спортната олимпиада се проведе дискусия за ролята на спорта в живота и ефекта върху здравето. Срещата приключи със заключителна дискусия, на която беше оценена съвместната работа. Бяха връчени сертификати за участие на всички представители на партньорските организации.
Набелязани бяха и предстоящите дейности по проекта, свързани със следващия етап – превенция над зависимостите. Очакванията са учениците да се мотивират да участват в мероприятията, да обогатяват знанията си и да се научат да организират живота си така, че да живеят здрави. Заниманията в извънкласните форми би следвало да  допринесат за укрепването на здравия им дух, с който да почувстват удоволствието от това, че правят усилия да проектират живота си здравословно, да осъзнаят, че са част от една глобална кампания за здравословен начин на живот. Дейности по темата:
  • Международна олимпиада на училищата

  • Дискусия за ролята на спорта в живота и ефекта върху здравето

  • Учителски конференции

  • Анкети


Програма на дейностите в Литва:

https://docs.google.com/file/d/0B8xM301n_XoWTUtpZG14R1ByTWs/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0B8xM301n_XoWTnpKWUpHLWlmMEE/edit?usp=sharing


Презентации за Литва:


https://docs.google.com/file/d/0B8xM301n_XoWQ3BGTEJKM0tzVU0/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0B8xM301n_XoWODdQZHdkMDZ6bTg/edit?usp=sharing

Представяне на срещата в Литва:


Бе изготвен диск с продуктите по дейностите на проекта:

Табло Литва:


Няма коментари:

Публикуване на коментар