Австрия

 В началото на месец декември 2012 г. в Австрия се проведе поредната среща между партньорските училища. 
В програмата партньорите от гр. Лавантал бяха включили интересни дейности, които дадоха възможност на участниците от различните страни да се запознаят  с културата и историята на Австрия.
В срещата се включиха и представители на местната власт. Проведена беше официална среща между ръководителите на групите и  кмета на гр. Волфсберг, областен център на област Каринтия.
В работния график бяха включени посещения  на културни и исторически забележителности в област Каринтия.
Посетено бе училището в гр. Лавантал. Проведена бе дискусия, в която участие взеха представители на различните партньорски страни. 
Срещата бе на тема: Здраве и природа" и бяха представени:     
 1. Презентация на видеоклиповете, които всяко училище е направило за изграждането на "Зелен клас". 
2.  Презентация на проектите "Здрав клас 2012".
 Беше организирано каране на ски със здравословно хранене сред  природата. Бяха връчени сертификати за участие на всички представители на партньорските организации.  Обсъдени и оценени бяха резултатите от срещата и беше направена цялостна оценка на реализацията на проекта.
 Учителите от партньорските училища имаха възможност да  обменят професионален и личен опит.  Участниците повишиха и езиковите си компетентности по немски и английски език.
Заложени до следващата среща бяха дейностите:
- Поколенията говорят помежду си. Събиране на информация на тема: "Какво са правили нашите родители, баби и дядовци, за да живеят здрави?". Интервюта с 5 човека, въпросите за интервюто са еднакви за всички. Документиране на DVD.
-  Училищна конференция: "Участието на учениците в обновяването на училището".

Програмата в Австрия: 


Презентация представена от българската група, отчитаща дейностите по проекта до момента:

http://prezi.com/kcxsgkaavjlo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Дейности реализирани в България преди срещата:

Семинар: "Работа без стрес"


Табло:


Kizoa slideshow: Logo - Slideshow

Логата, изготвени от учениците бяха представени за независим подбор:
Ето какво избраха учениците чрез гласуване:"Зелен клас"


Презентация "Зелен клас" 2012г.


Дейности по разделно събиране на боклука:

Табло Австрия

Няма коментари:

Публикуване на коментар